ระบบเอนโค้ดเดอร์สากล

  • ตรวจสอบตำแหน่งเชิงมุม, ช่วงตำแหน่ง, ความเร็วและการหยุดนิ่ง
  • โมดูลาร์, กำหนดค่าทีละรายการ
  • แข็งแรงและคงทน
  • ตัวส่งสัญญาณทองแดง หรือ FOC

โมเดล