บังโคลน

ภาษาที่ใช้ได้

TD-A

ชุดบังโคลน – TD-A
ยางกันกระแทกซุปเปอร์เซลล์

รุ่น

 • TD-A630H
 • TD-A800H
 • TD-A1000H
 • TD-A1150H
 • TD-A1250H
 • TD-A1450H
 • TD-A1600H
 • TD-A1700H
 • TD-A2000H
 • TD-A2250H
 • TD- A2500H
 • TD-A3000H

TD-AA

ชุดบังโคลน – TD-AA
ยางกันกระแทกซุปเปอร์เซลล์

รุ่น

 • TD-A630H
 • TD-A800H
 • TD-A1000H
 • TD-A1150H
 • TD-A1250H
 • TD-A1450H
 • TD-A1600H
 • TD-A1700H
 • TD-A2000H
 • TD-A2250H
 • TD- A2500H
 • TD-A3000H

TD-B

ชุดบังโคลน – TD-B,
บังโคลนยางโค้งพิเศษ

รุ่น

 • TD-B200H
 • TD-B250H
 • TD-B300H
 • TD-B400H
 • TD-B500H
 • TD-B600H
 • TD-B800H

TD-DD

ชุดบังโคลน – TD-DD
บังโคลนประเภท D ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น

รุ่น

 • TD-DD300H×1000L
 • TD-DD300H×1500L
 • TD-DD300H×2000L
 • TD-DD300H×2500L
 • TD-DD300H×3000L

TD-F

ชุดบังโคลน – TD-F บังโคลนลอย

รุ่น

 • TD-F300φx 500L
 • TD-F500φx 1600L
 • TD-F1000φx 1600L
 • TD-F1200φx 2000L
 • TD-F1600φx 3000L
 • TD-F2200φx 3000L
 • TD-F2400φx 6000L
 • TD-F2700φx 6000L
 • TD-F3100φx 6000L
 • TD-F3400φx 6000L
 • TD-F4300φx 6000L
 • TD-F4500φx 9000L

แผ่นเรซิน

ชุดเสาคอนกรีตเตี้ยๆ ฝั่งริมเขื่อนใช้ผูกเรือ

รุ่น
รุ่นขนาดต่างๆ – เสนอตามคำขอ

เสาคอนกรีตเตี้ยๆ ฝั่งริมเขื่อนใช้ผูกเรือ

ชุดเสาคอนกรีตเตี้ยๆ ฝั่งริมเขื่อนใช้ผูกเรือ

รุ่น

เสนอขนาดและโหลดที่แตกต่างกัน – เสนอตามคำขอ