เชือกกลม (8 แกน)

8 x 31WS-IWRC
8 x 36WS-IWRC

สำหรับเครนต่อเรือ, เครนสนาม, เครื่องขนถ่ายเรือและเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ

คุณสมบัติ

  • ทนต่อการขัดถู
  • มีความยืดหยุ่น
  • ต่อต้านความเมื่อยล้า
  • โหลดทำลายที่สูงขึ้น

ข้อกำหนดทางเทคนิค