เชือกพลาสติก (6 แกน)

6 x 29Fi-EPIWRC
6 x 31WS-EPIWRC
6 x 36WS-EPIWRC

สำหรับเครนต่อเรือ, เครนสนาม, เครื่องขนถ่ายเรือและเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ

คุณสมบัติ

  • ทนต่อการขัดถู
  • ต่อต้านความเมื่อยล้า
  • ลดการบดด้วยเชือก
  • ลดความเครียดภายใน

ข้อกำหนดทางเทคนิค