เชือกกลม (6 แกน)

6 x 29Fi-IWRC/FC
6 x 36WS-IWRC/FC

สำหรับเครนต่อเรือ, เครนสนาม, เครื่องขนถ่ายเรือและเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ

คุณสมบัติ

  • ทนต่อการขัดถู
  • ต่อต้านความเมื่อยล้า
  • โหลดทำลายที่สูงขึ้น
  • เสถียรภาพของโครงสร้างที่ดี
  • มีให้เลือกทั้งแกนเหล็กและไฟเบอร์

ข้อกำหนดทางเทคนิค