โซ่เหล็กเชื่อม (SLE)

SLE มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กสแตนเลสและแบบชุบแข็ง สามารถจัดให้มีรูยึด (SLE และ SLA), โฟมเสตย์ (SLS) และตัวแบ่งพลาสติก (SLP) และท่อพัก (SLR)

การใช้งานในอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องมือกล, โรงสี, เครื่องจักรพิเศษ, เครื่องจักรไม้และอื่น ๆ อีกมากมาย