สวิตช์ตำแหน่งอิเล็กทรอนิกส์

  • ตรวจสอบช่วงตำแหน่ง
  • โมดูลาร์, ติดตั้งง่าย
  • การสอบเทียบผ่านการตั้งค่าล่วงหน้า การกำหนดค่าที่ใช้งานง่าย
  • แนวทางแก้ไขทดแทนสำหรับจำกัดสวิตช์ลูกเบี้ยวแบบกลไก

รุ่น

ERC 40