เครื่องกำเนิดไฟฟ้า TACHO

  • การวัดความเร็ว
  • เพลาแข็งและเพลากลวง สองระบบหรือรวมกัน
  • เส้นตรงที่มีความแม่นยำสูง
  • แนวทางแก้ไขทดแทนสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถแข่งขันได้

รุ่น

TDP