สวิตช์แบบโอเวอร์สปีด

  • ตรวจสอบความเร็วและการหยุดนิ่ง
  • เพลาแข็งเพลากลวงการรวมกัน
  • ค่าที่ตั้งโปรแกรมได้หรือคงที่
  • ความแม่นยำในการเปลี่ยนสูง

รุ่น