เสาคอนกรีตเตี้ยๆ ฝั่งริมเขื่อนใช้ผูกเรือ

วัสดุสำหรับเสาส่วนใหญ่เป็นเหล็กหล่อ การออกแบบส่วนใหญ่มาในประเภทบิตเดียว, ประเภทดับเบิลบิต, ประเภทที เฮด, ประเภทแตรคู่และประเภทที เฮดจอดเรือ เป็นต้น