ZPMC ลูกล้อเล็กๆที่อยู่ในรอก

Available Languages

มัดเชือกลวดใช้กันอย่างแพร่หลายในการยกเครื่องจักรขนส่ง, เครื่องจักรท่าเรือ, การต่อเรือ, การจับ, มัดลวดสลิง, การก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามลักษณะพื้นผิวและวิธีการขึ้นรูปจะแบ่งออกเป็นมัดปลอม, มัดหล่อ, มัดรีดและแหวนปลอมมัด ชุดมัดของเรารวมถึงการออกแบบโครงสร้างที่แตกต่างกันซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของภาคส่วนต่างๆของตลาดสำหรับเครื่องจักรยก, การขนส่งและการบำรุงรักษา