ราง A65

-DIN536

คุณสมบัติทางกล

ความยาวมาตรฐาน12.00 m
การยืดตัว (%)ขั้นต่ำ 8%
มวลคาร์บอนที่คำนวณได้0.60 – 0.80
ความต้านแรงดึงที่คำนวณได้ (ขั้นต่ำ) N / mm2880
คำนวณจุดคราก (ขั้นต่ำ) N / mm2440
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย: lx319.0 cm4
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย: ly608.0 cm4
โมดูลัสหน้าตัด – เท้า105.3 cm3
โมดูลัสหน้าตัด – หัว71.4 cm3
พื้นที่54.9 cm2
มวลที่คำนวณได้43.1 kg/m

องค์ประกอบทางเคมี

คาร์บอน (%)0.60 – 0.80
ซิลิคอน (%)< 0.50
แมงกานีส (%)0.80 – 1.30
ฟอสฟอรัส (%)< 0.045
กำมะถัน (%)< 0.045