LOGIC ELEMENT วาล์ว (LEV)

ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถควบคุมแรงดัน, อัตราการไหลและทิศทางได้อย่างสมบูรณ์ logic element วาล์วครอบคลุมการจัดอันดับความดันและการใช้งานที่หลากหลาย