วาล์วตลับหมึก (CV)

บางครั้งเรียกว่าวาล์วตลับหมึก, วาล์ว 2/2 ทางมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบไฮดรอลิกทุกชนิดในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นชุดวาล์วควบคุมทิศทางที่ไม่เหมือนใครซึ่งจำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่ของของเหลวไฮดรอลิกผ่านระบบ