วาล์วควบคุมอัตราการไหล (FCV)

ออกแบบมาเพื่อควบคุมอัตราการไหลและความดันของสื่อผ่านท่อ วาล์วควบคุมการไหลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบและอาศัยทางไหลหรือพอร์ตที่มีพื้นที่การไหลแปรผัน