วาล์วควบคุมทิศทาง (DCV)

หนึ่งในส่วนพื้นฐานที่สุดของระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก DCV ช่วยให้การไหลของของเหลวไปยังเส้นทางต่างๆจากแหล่งที่มาหนึ่งแหล่งขึ้นไป โดยปกติ DCV จะประกอบด้วยแกนหมุนภายในกระบอกสูบซึ่งทำงานด้วยกลไกหรือด้วยไฟฟ้า ตำแหน่งของสปูลจำกัดหรืออนุญาตให้ไหลดังนั้นจึงควบคุมการไหลของของเหลว