วาล์วควบคุมความดัน (PCV)

มีอิทธิพลต่อความดันของระบบในลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนหน้าตัดของการควบคุมปริมาณด้วยความช่วยเหลือของการเคลื่อนไหวทางกลไฟฟ้าหรือไฮดรอลิก