วาล์วกันกลับสองทาง (SV)

อนุญาตให้ของเหลวไหลผ่านจากหนึ่งในสองแหล่ง โดยทั่วไปวาล์วกันกลับสองทางจะใช้ในระบบนิวเมติก แม้ว่าบางครั้งจะพบในระบบไฮดรอลิก โครงสร้างและหน้าที่ โครงสร้างพื้นฐานของวาล์วกันกลับสองทางเป็นเหมือนท่อที่มีช่องเปิดสามช่อง หนึ่งอันที่ปลายแต่ละด้านและอีกอันอยู่ตรงกลาง