วาล์วไฮดรอลิกและขดลวด

Available Languages

เรานำเสนอวาล์วไฮดรอลิกที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ขนถ่ายท่าเรือ เช่น แอปพลิเคชัน STS, RMG และ RTG ตั้งแต่วาล์วควบคุมทิศทางไปจนถึงการควบคุมแรงดัน, การควบคุมอัตราการไหล, การกันกลับสองทาง, ลำดับ, วาล์วแบบไม่ส่งกลับแรงดันสูงและบอลวาล์ว, ท่อร่วมที่ติดตั้งวาล์ว, วาล์วตลับหมึกแบบอินไลน์และชนิดลื่น, ตั้งแต่วาล์วเปิด / ปิดมาตรฐานไปจนถึงวาล์วปรับสัดส่วนแบบไดนามิกสูง โดยทั่วไปแล้วคือการผสมผสานระหว่างความน่าเชื่อถือที่โดดเด่นและประสิทธิภาพด้านต้นทุนซึ่งทำให้เป็นแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับเกือบทุกวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

วาล์วไฮดรอลิก

Coils