เชือกไฟเบอร์ (6 แกน)

FF 6 x 29Fi-IWRC
FF 6 x 36WS-IWRC

สำหรับเครนต่อเรือ, เครนสนาม, เครื่องขนถ่ายเรือและเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ

คุณสมบัติ

  • ทนต่อการขัดถู
  • ต่อต้านความเมื่อยล้า
  • ลดการบดด้วยเชือก
  • ซีลในการหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม
  • โหลดทำลายที่สูงขึ้น

ข้อกำหนดทางเทคนิค