อุปกรณ์เครื่องกล

จัดเตรียมแนวทางแก้ไขการประกอบระบบที่ปรับแต่งได้สำหรับทั้งการประกอบเพลากลวงและการประกอบเพลาแข็งซึ่งรองรับกับประเภทหน้าแปลนและประเภทสกรูของเพลาอะแดปเตอร์หน้าแปลน, ครีบกลางและข้อต่อหลายประเภทสำหรับการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน