เชือกต้านทานการหมุน

15 x 7-IWRC
18 x 7-IWS

สำหรับเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ

คุณสมบัติ

  • ทนต่อการหมุน
  • ทนต่อการขัดถู
  • ต่อต้านความเมื่อยล้า
  • มีความยืดหยุ่น
  • กลุ่มที่มีการเติมเต็มสูง
  • โหลดทำลายที่สูงขึ้น

ข้อกำหนดทางเทคนิค