เชือกขนาดกะทัดรัด (8 แกน)

8 x K26WS-IWRC
8 x K31WS-IWRC
8 x K36WS-IWRC

สำหรับเครื่องขนถ่ายทางเรือ

คุณสมบัติ

  • ทนต่อการขัดถู
  • ต่อต้านความเมื่อยล้า
  • ลดการบดด้วยเชือก
  • กลุ่มที่มีการเติมเต็มสูง
  • โหลดทำลายที่สูงขึ้น

ข้อกำหนดทางเทคนิค