เชือกขนาดกะทัดรัด (6 แกน)

6 x K31WS-IWRC
6 x K36WS-IWRC

สำหรับเครนต่อเรือ, เครนสนาม

คุณสมบัติ

  • ทนต่อการขัดถู
  • ต่อต้านความเมื่อยล้า
  • ลดการบดด้วยเชือก
  • กลุ่มที่มีการเติมเต็มสูง
  • โหลดทำลายที่สูงขึ้น

ข้อกำหนดทางเทคนิค