ซับแรงเสียดทาน

ซับเบรคติดมอเตอร์
ซับเบรกคาลิปเปอร์

ซับแรงเสียดทานทำจากวัสดุแข็งที่ไม่ใช่ใยหินซึ่งมีประสิทธิภาพการเสียดสีสูงและมีเสถียรภาพและไม่ไวต่อน้ำและเกลือ เราสามารถจัดหาซับแรงเสียดทานทุกประเภทจากผู้ผลิตเบรคเดิมเช่น Pintsch Bubenzer, ICAN และ Huawu